Kontakt

DANE TELEADRESOWE:
Siedziba firmy:
ul. 3-go Maja 87c
32-400 Myślenice
woj. małopolskie
tel. 607-101-909
multinet@multinet.net.pl

DANE IDENTYFIKACYJNE:
NIP: 681-171-58-13
REGON:   356731
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej: 7637/03
Zezwolenie na działalność telekomunikacyjną zezwolenie